PUFPUF - powerkort

Præsentation, Undervisning og Formidling

At præsentere, undervise eller formidle på en smuk og effektiv måde er en kunstart, som kan læres igennem hård træning. Du kan blive en sand mester i kommunikation til stor glæde og gavn for dem, du præsenterer, underviser eller formidler over for.

Målgruppe: Undervisere, instruktører og projektledere, der ønsker at maksimere deres kommunikation.

 

Kender du det?

Du er i fuld gang med at præsentere et stof, undervise elever eller formidle en ny ide, og pludselig opdager du, at du slet ikke har folk med? Eller måske er det enkelte individer eller en del af gruppen, der ikke er med.

Du bliver febrilsk, sætter måske tempoet på din talestrøm op, dine øjne flakker, din krop signalerer uro, og du trækker vejret hurtigere.

Bliver situationen bedre af det? Næppe.

Rigtig mange mennesker har været i ovenstående situation. Tænk, hvis du kunne effektivisere din kommunikation, så alle folk blev engagerede og medlevende fra start til slut – så dit budskab kom helt ud over kanten og gik rent ind!?

PUF er nøglen til at maksimere din kommunikation!

Med power2communicate har vi fundet en nøgle og udviklet et helt nyt og unikt træningsprogram i kommunikation: PUF (præsentation, undervisning eller formidling).

Du tilegner dig teknikker, der gør dig i stand til at præsentere et stof, undervise eller formidle på en helt ny spændende og effektiv måde. Ved at bruge teknikkerne bliver du dygtigere til at appellere til hver enkelt deltagers maksimale måde at lære på.

Ved at deltage i dette kursus og efterfølgende træne i de enkelte teknikker, bliver du en sand mester i kommunikation.

 

Om PUF-programmet:

Varighed: En hel dag (6 timer).

Form: Dagen veksler imellem korte oplæg, øvelser og opsamling i plenum.

Deltagerforudsætninger: Erfaring i at præsentere, undervise eller formidle.

Max. deltagerantal:  20

Pris: 15000,- ekskl. moms, transport og evt. overnatning (Nordjylland og øst

for Storebælt).

Kursusmaterialer er indeholdt i ovenstående pris.

Arrangøren afholder selv evt. udgifter til lokaleleje og forplejning.