På et symposium for Fastholdelseskaravanen under Ministeriet for Børn og Undervisning var overskriften: “Fastholdelse af unge gennem kvalitet i undervisningen – hvordan!?”. Forskere, uddannelseschefer og dygtige praktikere var samlet til at give deres bud på spørgsmålet.

Jeg var imponeret over de konstruktive drøftelser og ideer – og især optaget og inspireret af Jan Tønnesvangs “Psykologisk Ilt”. For at “ilte” de unge i uddannelsessystemet bør vi tænke fire dimensioner –  at blive set, at høre til, at mestre og at se mening. Spændende tænkning – giver anledning til refleksion….