På UngeCampen har vi brug for en dygtig underviser i matematik og to lærer -, idræts- eller pædagogstuderende. Er det måske dig?

Underviseren og de studerende, vi ansætter:

• har en særlig energi og engagement at tilbyde de udfordrede drenge
• har en ukuelig tro på drengenes evner og potentialer
• er særlig dygtig til at udfolde sit fag på nye måder – gennem en anderledes tilgang til læring med øje for børns forskellige læringsstyrker og progression
• brænder for at gøre en forskel.

Som underviser og studerende på UngeCampen kommer du tæt på drengene på alle måder og er med til at gøre en forskel – for nogle af drengene for altid.

Du kan læse mere om UngeCampen på www.ungecampen.nu

Vi søger følgende:

• En underviser, der er særlig faglig dygtig i matematikkens basale discipliner – og kan se bevægelse, hands on, det digitale mm. som mulighederne i faget

• En underviser, der er særlig skarp på bevægelse og fysisk aktivitet, og som begejstret kan motivere drengene til at bevæge sig som en del af både trivsel og læring. En underviser, som er dygtig til at arbejde med de sociale kompetencer hos drengene

• To lærer -, idræts- eller pædagogstuderende med kompetencer indenfor én af de ovennævnte – som har lyst til at gå på tværs af campens aktiviteter.

Det praktiske om UngeCampen

På UngeCampen vil du indgå i et team bestående af campleder, tre lærere og to studerende.

Som underviser og studerende på UngeCampen skal du være klar til at deltage på en procamp den 21.-22. november 2015, selve UngeCampen fra lørdag den 30. januar 2016 til fredag den 12. februar 2016 og en opfølgningscamp den 28.-29. maj 2015.

Stillingen omfatter også to kompetenceweekender forud for UngeCampen, som er placeret den 24.-25. oktober 2015 og den 9.-10. januar 2016. Derudover vil der være generel faglig forberedelse inden UngeCampen.

Selve ansøgningen

Du søger ved at sende os en ansøgning vedlagt CV via nedestående

link.https://varde.emply.net/recruitment/VacancyAd.aspx?vacancyId=1024

I ansøgningen bedes du præcisere hvorfor det netop er DIG, der skal være en del af underviserteamet på UngeCampen 2016.

Ansøgningen skal vi have senest fredag d. 25. september 2015 kl. 12 – samtaler afholdes forventeligt primo oktober 2015.

Ved spørgsmål til ansøgningen bedes du kontakte camp-leder Anne Mette Hede Jensen på tlf. 61 55 36 59.