Varde Kommune viser vejen – og flytter nu drengenes akademi ud i virkeligheden og ud i skolen. Nu får vores udfordrede teenagedrenge og drenge, der er på kanten af det faglige et stærkt tilbud i skolen i Varde.

UngeCampen er en 3 ugers læringscamp for de udfordrede teenagedrenge i overbygningen. Drenge med evner og potentialer – som af mange forskellige årsager har tabt pusten og motivationen for skolen og som halter betydelig bagefter i dansk, læsning og matematik. Målet på UngeCampen er at løfte drengene til et nyt fagligt og personligt niveau, der giver dem fornyet lyst til at lære og oplevelse af faglig succes – og på den lange bane mod på en fremtid med uddannelse.

DrengeCampen er en uges læringscamp for drenge i 5.-6. klasse. Drenge, der er på kanten af det basale faglige fundament og i farezonen for at blive hægtet af. Vi ved erfaringsmæssigt, at lysten til at lære og til at gå i skole bliver udfordret og begynder at smuldre på dette tidspunkt af mange forskellige årsager – og at de faglige huller dukker op og meget nemt accelererer hen mod overbygningen. Så DrengeCampen er en tidlig og fokuseret indsats, der skal fastholde drengenes tro på egne evner og fastholde glæden ved at lære.

UngeCampen afholdes i uge 5,6 og 7, 2016, DrengeCampen i uge 32, 2015  og er gratis for de deltagende drenge og forældre.

Som campleder på projektet glæder jeg mig i den grad på drengenes vegne – og til at samarbejde med dygtige medarbejdere både fra Vardes egen skoleverden og udefra om en fantastisk opgave, som i den grad kan gøre en forskel!

Medio april lancerer vi siden Ungecampen.nu, hvor både drenge, forældre og andre nysgerrige kan læse mere om både DrengeCampen og UngeCampen…